Firma CONVEC, s.r.o. vznikla v roku 2004 a od začiatku sa prezentuje ako dodávateľ dopravníkov dopravných systémov, jednoúčelových strojov, medzioperačných zariadení i celých výrobných liniek vrátane automatizácie.

Od samého vzniku spoločnosti CONVEC sa usilujeme riešiť konkrétne úlohy s prihliadnutím na špecifické podmienky zákazníka s veľmi vysokou pružnosťou a spoľahlivosťou. Našim zákazníkom predkladáme komplexné riešenia a to od vyhodnotenia požiadaviek, konštrukciu, výrobu, montáž a uvedenie do prevádzky. Súčasťou kompletnosti diela je zaškolenie obsluhy, záručný a pozáručný servis. Stále sa rozširujúca spolupráca s tuzemskými a zahraničnými firmami je dôkazom našich naplnených predsavzatí, ktoré spočívajú v zákazníckom prístupe, spoľahlivosti nami vyrobených zariadení, dodacích termínov a cenových riešení.