The belt contains various kinds of the wire steel or stainless steel nettings. The advantage is its simple sanitation by a pressurized water or air and a resistance against the higher temperature, aggressive materials and dust. These conveyors are used mainly in a food industry (bakeries), in a glass or in a light engineering industry.
Pás je tvorený rôznymi druhmi drôtených oceľových alebo nerezových pletív. Výhodou je jednoduchá sanitácia tlakovou vodou alebo vzduchom, ale aj odolnosť voči zvýšeným teplotám, agresívnym látkam a prachu. Tieto dopravníky nachádzajú uplatnenie hlavne v potravinárskom ( pekárne ), sklárskom ale aj ľahkom strojárskom priemysle.