Vývoj a koncepcia dopravníkov, medzioperačných systémov a jednoúčelových strojov pre jednotlivé druhy priemyslu.

Projektovanie strojov a zariadení z hľadiska pohonu :

  • Elektrické
  • Pneumatické
  • Hydraulické

Pri využívaní manažment projektu sú aplikované tieto úkony :

  • Analýza stavu a návrh koncepcie riešenia
  • Konštrukcia, prepočty a následná kalkulácia
  • Úzka spolupráca so zákazníkmi na technickej a prevádzkovej úrovni

Konštrukčné systémy :

  • 2-D AutoCad
  • 3-D Autodesk Inventor
  • 3-D Solidworks
Konštrukčné-činnosti