Pás je tvorený plastovými článkami rôznych tvarov podľa povahy prepravovaného produktu, ktoré sa skladajú do požadovanej šírky a dĺžky výsledného pásu. Podľa použitých článkov môže byť pás perforovaný, hladký, doštičkový atd. Nespornou výhodou týchto pásov je aj ich jednoduchá sanitácia tlakovým vzduchom a vodou, vďaka čomu nachádzajú uplatnenie v širokom spektre ľahkého priemyslu, najmä potravinárskom a sklárskom.

Najznámejšie sú aplikácie na dopravu fliaš v plniacich linkách. Dopravníky možno konštruovať ako priame alebo oblúkové od 0 do 180° ( polomer oblúka závisí od typu použitého článku ), vodorovné alebo stúpajúce, podľa priania zákazníka.