Dopravovaný produkt je unášaný remeňmi zvyčajne kruhového prierezu ( dutého alebo plného ), pohybujúcimi sa na kladkách. Počet remeňov závisí od šírky a hmotnosti dopravovaného produktu. Dopravníky možno konštruovať ako priame alebo oblúkové od 0 do 180°, vodorovné alebo stúpajúce, podľa priania zákazníka. Oblúky majú uhlovú rýchlosť všetkých remeňov konštantnú, aby nedochádzalo k pootáčaniu produktu počas dopravy, čomu napomáhajú aj plechové bočnice na krajoch dopravníka .

Remeňové dopravníky nachádzajú uplatnenie najmä v potravinárskom a drevárskom priemysle.