Reťazové dopravníky sú určené na dopravu sypkých materiálov, alebo kusových materiálov. Najčastejšie sa používajú v poľnohospodárstve k doprave obilnín, osív, obilných šrotov, sušiny do kontajnera, alebo k ďalšiemu spracovaniu. Dopravovaný produkt vstupuje do dopravníka cez násypku a následne je transportovaný unášačmi (lopatkami, korčekmi) po dne žľabu. Unášače sú upevnené na dopravnej reťazi. Reťazové dopravníky (REDLERY) bývajú z dôvodu zamedzenia prašnosti kompletne zakrytované. Reťazové dopravníky sa taktiež uplatňujú aj v iných priemyselných odvetviach. Napríklad na dopravu pilín, drevených granúl, horúcich výkovkov, prepraviek a paliet. Typ, tvar a rozmery dopravníka sú vždy navrhované podľa charakteru prepravovaného materiálu, jeho veľkosti, požadovaného dopravného výkonu a osobitých požiadaviek zákazníka. Pohon dopravníkov Convec, s.r.o. je realizovaný prostredníctvom elektroprevodovky, väčšinou napriamo. Na základe požiadaviek zákazníka dodávame dopravníky buď na komplet vrátane elektroinštalácie, poprípade automatizácie, regulácie rýchlosti, kontroly chodu atď., alebo bez elektroinštalácie. Vždy je našim cieľom navrhnúť zákazníkovi optimálne riešenie s ohľadom na jeho požiadavky a dlhú životnosť.