• Ponúkame možnosť bezplatne vypracovať návrh technického riešenia konkrétnej úlohy do 10 dní
  • Zaisťujeme bezplatné servisné prehliadky na nami dodané zariadenia po 6 mesiacoch po celú dobu záruky
  • V rámci preventívnej údržby na nami dodané zariadenia za úplatu poskytujeme vykonanie činnosti v rozsahu uvedenom v technickej dokumentácii
  • V rámci pozáručného servisu za úplatu poskytujeme preventívne prehliadky, preventívnu údržbu a samotné odstraňovanie porúch s dodaním náhradných dielov