Závesné dopravníky slúžia na prepravu jednotlivých, zväčša kusových tovarov. Použitie je možné do prevádzok kde sa chce aplikovať kontinuálna doprava. Rýchlosť dopravníka môže byť konštantná, regulovaná alebo krokový posuv. Celý proces môže byť zosynchronizovaný s ďalšími zariadeniami a operáciami. Prepravovaný tovar je zavesený na držiakoch v reťazi dopravníka. Reťaz je vedená v profiloch, ktoré sú zachytené na nosnej konštrukcii. Jednotlivé sekcie dopravníka môžu pozostávať z vodorovných a šikmých častí.