Šnekové dopravníky slúžia prevažne na transport suchých sypkých hmôt, používajú sa však aj na transport iných materiálov. Vhodnosť použitia šnekového dopravníka je potrebné konzultovať s výrobcom. Prevažne sa využívajú v potravinárstve a stavebníctve, ale aj chemickom a drevospracujúcom priemysle. Základom dopravníka je trubka, alebo žľab v ktorom sa otáča šnek (špirála na hriadeli). Konštrukcia je závislá od druhu dopravovaného materiálu, výkonových parametrov a rozmerových požiadaviek zákazníka. Materiálové prevedenie je tak isto závislé od použitia a druhu dopravovaného materiálu. Používame širokú škálu materiálov čiernu oceľ a rôzne druhy nereze. Pohon dopravníkov Convec, s.r.o. je realizovaný prostredníctvom elektroprevodovky, väčšinou na priamo. Na základe požiadaviek zákazníka dodávame dopravníky buď na komplet vrátane elektroinštalácie, poprípade automatizácie, regulácie rýchlosti, kontroly otáčania atď., alebo bez elektroinštalácie. Vždy je našim cieľom navrhnúť zákazníkovi optimálne riešenie s ohľadom na jeho požiadavky a dlhú životnosť.