Vhodné na vodorovnú a aj strmú dopravu širokého spektra materiálov a produktov. Výhodou je možnosť dopravovať aj vlhké a lepivé materiály a to v rôznych odvetviach priemyslu. Materiál je pretláčaný plechovým žľabom s plochým dnom za pomoci lopatiek ukotvených medzi dvomi reťazami. V nerezovom vyhotovení sú tieto dopravníky vhodné do potravinárskeho priemyslu na dopravu vlhkého ovocia a zeleniny. Výhodou je aj veľký dopravný výkon.